宁夏非凡枸杞苗木科技有限公司-九游会试玩

nxberry.com
收藏本站
  
图文展示

宁杞5号与目前的主栽枸杞品种“宁杞1号”相比,果粒更大,果肉更厚,品质更佳。 林木良种—宁杞5号简介树种:宁夏枸杞 学名:lycium barbarum‘ningqi-5’

类别:无性系 通过类别:审定

编号:宁s-sc-lb-001-2009

申报单位:宁夏枸杞工程技术研究中心、银川育新枸杞种业有限公司、宁夏枸杞协会

选育人: 秦垦、刘元恒、唐慧锋、王自贵、李云翔、樊云芳、杨玲、李瑞鹏、焦恩宁、闫亚美、崔萍、吴广生、文小强、王俊、安巍、曹有龙

“宁杞5号”,母树1999年发现于“宁杞1号”生产园,后经无性扩繁形成无性系,遗传背景不详,选育工作由宁夏农林科学院、育新枸杞种业有限公司、宁夏枸杞协会合作完成,2004年-2008年以宁杞1号为对照,在银川、中宁、同心等地进行区域试验和生产试栽。在生产中表现丰产、稳产、果粒大、鲜食口感好、采摘用工省、种植收益高等综合优势。2009年通过宁夏林木品种审定,审定编号:在宁夏、新疆、青海也有较好的表现。

果实性状

鲜果橙红色,果表光亮,平均单果质量1.1克,最大单果质量3.2克。鲜果果型指数2.2,果腰部平直,果身多不具棱,纵剖面近距圆形,先端钝圆,平均纵径2.54厘米,横径1.74厘米,果肉厚0.16厘米,内含种子15~40粒。宁夏地区夏季晴天食用碱处理后4.5天可以制干,果实鲜干比4.3:1,干果色泽红润果表有光泽,含总糖56%,枸杞多糖3.49%、胡萝卜素1.20毫克/100克、甜菜碱0.98g/100g。较耐挤压,果筐内适意承载深度30~35㎝。

植物学特征

树势强健,树体较大,枝条柔顺。花长1.8厘米,花瓣绽开直径1.6厘米,花柱超长、显著高于雄蕊花药,新鲜花药嫩白色、开裂但不散粉,花绽开后花冠裂片紫红色,盛花期花冠筒喉部鹅黄色在裂片的紫色的映衬下呈星形,花冠筒内壁淡黄色,花丝近基部有圈稠密绒毛,花萼2裂。叶色深灰绿色,质地较厚,“宁杞5号”老熟叶片青灰绿色,叶中脉平展,二年生老枝叶条状披针形,簇生,当年生枝叶互生、披针形、最宽处近中部,叶尖渐尖,当年生叶片长3-5㎝,长宽比4.12-4.38。一年生枝条黄灰白色。嫩枝梢略有紫色条纹,当年生结果枝枝条梢部较细弱,梢部节间较长,结果枝细、软、长,但不影响采摘。节间长1.3~2.5厘米,有效结果枝70%长度集中在40-70㎝之间,老熟枝条后三分之一段偶具细弱小针刺,结果枝开始着果的距离8-15厘米,节间1.13厘米。

生物学特性

物候期:在宁夏银川4月13日萌芽,4月23日一年生枝现蕾、5月11日当年生枝现蕾,5月30日果熟初期,6月9日进入盛果期,7月16日发秋梢。

生长结果习性:栽植6年,树高1.6米,根颈粗6.38厘米,树冠直径1.7米。枝型开张树体较紧凑,幼树期营养生长势强、需两级摘心才能向生殖生长转化,一年生水平枝每节花果数2.1个,当年生水平枝起始着果节位8.2、每节花果数0.9个,中等枝条剪截成枝力4.5,非剪截枝条自然发枝力10.4,结果枝枝70%的有效结果枝长度集中在40-70㎝之间。

抗逆性

廮螨、白粉病、根腐病抗性较弱,蓟马抗性强。雨后宜裂果。喜光照,耐寒、耐旱,不耐阴、湿。

经济性状

亩产240-260公斤,混等干果269粒/50克,特优级果率100%左右。

栽培技术要点

栽植:园地宜选中壤或轻壤,地下水位不得高于100㎝。小面积人工耕作生产园,最终株行距1.5×2米,幼树期可加倍密植。大面积人工耕作生产园,株行距1.0×2.8-3.0米,雄性不育无花粉,需配置授粉树,适宜授粉树宁杞1号、4号, 混植方式1:1-2株间混植,生产园需放养蜜蜂。

肥水管理:树势强需控制氮肥用量;根腐病抗性弱,施入有机肥一定要腐熟。定植当年亩施有机肥2m3“宁杞1号”尿素20公斤二胺30公斤、氯化钾15公斤,以后随树体增大产量增多逐年增加施肥量,3-4年后进入盛果期,盛果期亩施有机肥4m3,尿素40公斤二胺60公斤、氯化钾30公斤,钙镁复合肥20公斤,年灌水5-6次,盛果期可适量增加灌水次数,夏季高温阶段灌水以跑马水为主,宜少量多次。

病虫害防治:对于枸杞廮螨、蚜虫、枸杞红瘿蚊、枸杞锈螨等害虫应结合物候期加强预防,主花期尽可能避免使用农药,入秋后需加强白粉病的防治。

整形修剪:

春季抹芽要早、勤,抽枝大于5㎝时需用剪刀剪除,切忌掰除,以免伤流;幼树期需两级摘心,促使营养生长向生殖生长转化;成龄树选用圆锥形或自然半圆形树形,一年生枝剪截留比例把握在各1/3较为适宜。春秋两季徒长枝要随有随清,一年生枝成枝力过强,须在萌芽时疏除50%,确保单株果枝留枝量250条左右。

“宁杞5号”枸杞由银川育新枸杞种业有限公司与宁夏枸杞工程技术研究中心联合开发,以目前主栽品种“宁杞1号”为母本选育成功。该品种与“宁杞1号”相比,其果粒大且均匀,易采摘,单颗果粒增重89%左右,约相当于两颗“宁杞1号”;干果肉厚,果肉增厚约25%;优等果率高,单位采摘费用低,经济效益好,鲜果更美观,口感更甜,主要活性成分含量更高。

宁夏之前共研究出宁杞1号、宁杞2号、宁杞3号、宁杞4号等枸杞品种。通过实验栽培,“宁杞5号”的适应性、抗逆性等方面与“宁杞1号”相当,适合在宁夏灌区栽培。目前,该区已建立了种苗繁育基地,为大面积推广奠定了一定基础。

"));
分享网站
 
分享网站
 

九游会注册的版权所有:宁夏非凡枸杞苗木科技有限公司  


"; _global._oemhiddensupport = false; _global._hidesupportallowed = true; _global._hiddensupport = true; _global._hiddenlogin = false; _global._openmanagesite = true; _global._hiddenmobile = false; _global._hiddenicp = false; _global._hiddenfooterinfo = true; _global._footerinfov2 = "©2020 宁夏非凡枸杞苗木科技有限公司 九游会注册的版权所有"; _global.isfreever = false; _global._hasbeian = false; _global._hiddenmps = false; _defaultfooterinfo = "©2020 宁夏非凡枸杞苗木科技有限公司 九游会注册的版权所有"; var _cityjslink = "//1ms.faisys.com/js/city2.min.js?v=202007291522"; var _floatbtncsslink = "//2ms.faisys.com/css/floatbtn1.min.css?v=201910231607"; var _themecolortype = 0; var _sitedemo = false; var _isrealdemo = false; _global._backtotop = true; var _isgraytestuser = false; var _newlinkforsite = false; var _sitetype = 2; var _useprem = true; var _acctcreatetime = 1445829698000; var _siteid = 0; var _isusenewpanel = !_ismallweb; // 是否使用新的面板 var _ismalldesigner = true; var _hidehelp = false; var _templatelayout = _templatedeflayout.nav_float; var _webbannerheight = -1; var _isnewuserforlayouttonewversion = false; var _undo = {allow: {undo:0, redo:0} }; var _choicecurrencyval = "¥"; var _moduleanimationpercent = -1; var file_size_limit = parseint("500"); _global.stylechangenum = 0; _global.showsaveguide = false; _global.savebtnstate = 0; _global.previewbtnstate = 0; _global.saveclickconut = 0; _global._usetemplatebackground = true; var carousel3d = {}; var isjuly3freeuser = false; var _newuserguide = false; if( false ){ if(_aid > 9855603 && !false){ _newuserguide = true; } }else{ if(_aid > 15971536 && !false){ // undefined and false _newuserguide = true; //传到全局,当前 } } _newuserguide = _ismalldesigner ? false : _newuserguide; site.getcouponbyhdjump(0); site.receivecouponfromhd(false, 0, 0.0); var _executedcountforuserguide = 1; var jzopentime = 1445829698000; var loginmembersucjumpurlillegality = false; _global._siteadvancedsetting = true; var fk_old_onload = window.onload; $(window).load(function(){ $.ajax({url:"/ajax/setcookie_h.jsp?cmd=setwafck_setchecksitelvbrowser"}); site.checkuserdomainaction(); site.cachemodulefunc.runsiteinit(); if(typeof fk_old_onload == "function"){ fk_old_onload.apply(this, arguments); } site.pageonload(); if(false) { $(function() { function csstest() { var elem = document.createelement('x'); elem.style.csstext = 'pointer-events:auto'; return elem.style.pointerevents === 'auto'; } if(csstest()) { $('body').append("") } }) } }); jzutils.run({ "name": "pre.errorreport", "base": window }); site.beforeunloadfunc(); // 在线视频模块 site.loadcss("//2ms.faisys.com/css/comm/video.js/video-js.min.css?v=201910231607"); site.loadcss("//2ms.faisys.com/css/video.min.css?v=202008121347"); $lab.script("//1ms.faisys.com/js/comm/video.js/video.min.js?v=202004011336"); site.loadcss("//2ms.faisys.com/css/datepicker.min.css?v=202006301741"); $lab.script("//1ms.faisys.com/js/bookingsubmitpanel.min.js?v=202008121347"); $lab.script("//1ms.faisys.com/js/photoslide.min.js?v=202007291522"); $lab.script("//1ms.faisys.com/js/imageeffect.min.js?v=202003181523") .wait(function () { jzutils.trigger({ "name": "imageeffect.func.basic.init", "base":site }); }); if(!fai.isie8() && !fai.isie7() ){ $lab.script("//1ms.faisys.com/js/dist/svg.min.js?v=202008121347"); } if(_managemode && _uimode){ $lab.script("//1ms.faisys.com/js/faifloatpanel.min.js?v=202007291522") .script("//1ms.faisys.com/js/faifloatpanel_bindevent.min.js?v=202007291522") .wait(function(){ site.loadcss("//2ms.faisys.com/css/faifloatpanel.min.css?v=201907171253", function(){ }); }); } }catch(e){ e.innererror = true; throw(e); }